[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ ธรรมชาติของจิต

- 28 -

6 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเรา ล่วงมาจวน 5.00 น. อีก ในวันนี้จะได้กล่าวถึง บรมธรรม กับ ธรรมชาติของจิต. ในครั้งที่แล้วมา เราได้พูดกันแล้ว ถึงข้อที่ว่าแม้ว่าเรายังไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรโดยถูกต้อง โดยสมบูรณ์ถึงที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้อะไรเสียเลย ; ว่าโดยที่จริงแล้วเราก็รู้อะไรๆ เกี่ยวกับจิตมากเหมือนกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการฝึก และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก.

ทีนี้ก็มาถึงคำว่า "การฝึก" ที่เรากำลังพูดว่า "ฝึกจิต - ฝึกจิต" นี้ มันความหมายพิเศษ ที่จะต้องวินิจฉัยดูให้ดีๆ. นี่ก็เป็นธรรมดา เช่นเดียวกับคำสำคัญๆ อื่นๆ คือว่าถ้าพูดกันในภาษาคนธรรมดาก็พูดอย่างหนึ่ง, พูดภาษาธรรมก็พูดอีกอย่างหนึ่ง. นี่ขอเตือนให้ระลึกไว้เสมอถึงภาษา 2 ภาษานี้. ภาษาของคนธรรมดาก็คือ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ