[Font : 15 ]
| |
สมาธิ และ วิปัสสนา ตามธรรมชาติ

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 6/2499

เรื่อง

สมาธิ และ วิปัสสนา ตามธรรมชาติ

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

11 พฤษภาคม 2499

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

วันนี้อาตมาต้องขออภัย ที่จะเริ่มการบรรยายด้วยการเล่าเรื่องส่วนตัวสักหน่อย เมื่อเช้าวานนี้ พอตื่นนอนขึ้น ก็เกิดรู้สึกขึ้นมาเอง ว่าที่เคยบอกออกไปในการบรรยายเมื่อวันก่อน ถึงหลักปรัชญาที่ว่า "เพราะข้าพเจ้าคิดได้, ข้าพเจ้าจึงมี" และว่านักคิดผู้นี้ชื่อ Bergson นั้น ไม่ใช่ ; ที่แท้ชื่อ Descartes : ตลอดถึงนึกได้ว่า ตัวบทเดิมของเขานั้น ว่า Cogito ergosum เป็นภาษาละติน ซึ่งอาตมาออกเสียงไม่ถูก ทราบแต่แปลว่า "ข้าพเจ้าคิดได้,


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ