[Font : 15 ]
| |
เรื่องวัตถุนิยม กับ มโนนิยม

- 3 -

7 เมษายน 2512

บัดนี้ล่วงมาถึงเวลา 5.00 น. เป็นเวลาอบรมตอนเช้า. สำหรับวันนี้ จะได้พูดถึงคำว่า วัตถุนิยมและ มโนนิยม โดยเฉพาะ.

มีสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่สิ่งหนึ่ง คือข้อเท็จจริงที่ว่า ธรรมะเป็นของเข้าใจยาก สำหรับพวกเราสมัยนี้ แม้ที่เป็นนักศึกษา ทั้งนี้ก็เพราะเหตุผล คือคำพูดที่ใช้พูดกันอยู่นี้ไม่พอ นี้อย่างหนึ่ง, และการบัญญัติความหมายของคำพูดนั้นๆ ไม่ตรงกันก็อีกอย่างหนึ่ง. นี่ ขอให้นักศึกษาทั้งหลายสังเกตดูให้ดี ก็พอจะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่า คำพูดในภาษาไทยธรรมดานั้น มีไม่มากพอ ที่จะใช้กับเรื่องทางศาสนา และยิ่งพุทธศาสนา เกิดในประเทศอื่น และใช้ภาษาอื่น ภาษาไทยเราก็มีจำกัดอยู่เท่าที่ภาษาไทยจะมี ฉะนั้นมันจึงไม่พอ จึงต้องยืมภาษาอื่นมาใช้.

ยิ่งกว่านั้น ในโลกทั้งโลกนี้ เขาก็มีภาษาแต่เรื่องของโลก ของชาวบ้านเฉพาะพวก เฉพาะถิ่นของตัว ภาษาจึงมีไม่พอ ที่จะใช้แก่ศาสนา เพราะว่าเรื่องทาง


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ