[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พุทธวจนะที่ถูกมองข้าม

-1-

เสาร์ที่ 1 มกราคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

วันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายวันเสาร์ของปีใหม่ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วเป็นส่วนมาก ว่าเรามีความ มุ่งหมายจะบรรยายหลักพระธรรม ทุกวันเสาร์ ตลอดฤดูแล้ง 9 เดือน จะหยุดแต่เฉพาะฤดูฝน 3 เดือน และเราก็ได้หยุดมาแล้ว 3 เดือน คือเดือน ตุลาฯ พฤศจิกาฯ ธันวาฯ นี้ก็ขึ้นปีใหม่เริ่มฤดูแล้ง; ตั้งแต่เดือน มกราฯ ไป 9 เดือนนี้ก็จะบรรยายทุกวันเสาร์.

[ปรารภวิธีการณ์ จัดการบรรยาย]

ทีนี้ ความมุ่งหมายของการบรรยายนี้ ก็ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ปีก่อนบางคนคงจะยังจำได้ แต่บางคนก็อาจจะลืม และบางคนก็ยังไม่เคยฟัง. ความมุ่งหมายส่วนใหญ่ ก็คือว่าเป็นหน้าที่ ที่เราจะสนองพระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ