[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งต่อรองเพื่อทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

- 8 -

เสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย!

ในการบรรยายครั้งที่ 8 นี้ จะได้กล่าวถึง อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็น สิ่งต่อรองระหว่างศาสนา ตามใบประกาศกำหนดกาล ที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้ว.

อาตมาขอทบทวนความมุ่งหมายในเรื่องนี้ ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า แก่ท่านทั้งหลายว่า เรามุ่งหมายจะทำให้หลักธรรมเรื่องอิทัปปัจจยตา หรือแม้แต่คำพูดว่า อิทัปปัจจยตา ก็ตาม เป็นสิ่งที่แจ่มแจ้ง เป็นสิ่งที่คุ้นเคย คล่องปาก คล่องใจแก่เราทั้งหลาย จึงได้พยายามพูดถึงเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า และในแง่ในมุมต่างๆ กัน เพื่อให้เข้าใจไปทุกแง่ทุกมุม นั่นเอง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ