[Font : 15 ]
| |
ภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายวันนี้ เป็นการบรรยายวันเสาร์แรกแห่งปีใหม่ เราได้หยุดการบรรยายมา 3 เดือน บัดนี้มาถึงงวดที่จะต้องบรรยายต่อไป. วันนี้เป็นวันแรก แห่งการบรรยายประจำวันเสาร์งวดนี้ ซึ่งท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ว่า การบรรยายเป็นงวดๆ เป็นเรื่องชุด เป็นชุดๆ, เมื่อจบการบรรยายงวดหนึ่ง ก็ได้เรื่องชุดหนึ่ง สมบูรณ์ในข้อธรรมะเรื่องหนึ่งๆ เพื่อความสะดวกแก่การศึกษา การบรรยายชุดนี้เรียกว่า ชุดภาคมาฆบูชา ซึ่งมี 3 เดือน ประมาณ 13 หรือ 14 ครั้ง.

ความมุ่งหมายในการบรรยาย.

การบรรยายชุดนี้ อาตมา ตั้งใจที่จะได้คำบรรยายพิเศษสักชุดหนึ่ง, สักชุดหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาที่กำลังมีอยู่ คือว่า เราจะหาหนังสือเล่มเดียวจบ ในเรื่อง


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง